1 października, 2009 News Brak komentarzy

17 września 2009 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTLim. Przedstawiono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres mijającej kadencji.
W wyniku głosowania obecnych na zebraniu Członków Towarzystwa Zarząd uzyskał absolutorium. Przeprowadzono także wybory, w wyniku których obecne Władze PTLim zostały wybrane na drugą kadencję.

Autor ptlimadmin