Zarząd

Prezes: dr hab. Piotr Klimaszyk, prof. UAM

Wiceprezes: dr hab. Renata Augustyniak, prof. UWM,

Sekretarz i Redaktor Naczelny Limnological Review: dr hab. Piotr Rzymski

Skarbnik: dr Marek Turczyński

Redaktor Naczelny Limnological Review: dr hab. Dariusz Borowiak, prof. UG

Przewodniczący Sekcji Paleolimnologicznej: prof. dr hab. Wojciech Tylmann

Członek Zarządu: dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT

Członek Zarządu: dr Kamil Nowiński

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: dr inż. Sylwia Machula

Członek: dr hab. Renata Dondajewska-Pielka, prof. UAM

Członek: dr inż. Michał Łopata