Limnological Review jest oficjalnym czasopismem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Limnologiczne. Stanowi ono ogólnodostępne, rozległe i ważne forum publikacji oryginalnych (recenzowanych) prac z zakresu różnych dyscyplin nauk przyrodniczych i inżynierskich. W czasopiśmie publikowane są: prace badawcze, artykuły przeglądowe, raporty i notatki. Czasopismo publikuje też zeszyty specjalne dedykowane wybranej tematyce badawczej lub wybranemu regionowi geograficznemu.

Limnological Review jest jednym z wiodących polskich czasopism naukowych poświęconych badaniom naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych. Celem czasopisma jest prezentacja najnowszych wyników badań ekosystemów wód śródlądowych oraz promocja limnologii jako dyscypliny naukowej.
Zakres tematyczny czasopisma obejmuje wszystkie aspekty badań ekosystemów wód słodkich, od jezior i rzek po obszary podmokłe, od limnologii fizycznej i chemicznej po limnologię biologiczną. W czasopiśmie publikowane są wyniki  badań eksperymentalnych i teoretycznych.
Publikacja czasopisma w wersji drukowanej oraz w systemie  open acces umożliwia zainteresowanym czytelnikom bezpłatny dostęp do publikowanych w nim artykułów

 

Krótka informacja o czasopiśmie.

 

Krótka informacja o czasopiśmie.

 

Krótka informacja o czasopiśmie.