W dniach 23-26 września 2008 r. odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna w Gdańsku i Wdzydzach Kiszewskich. Organizatorzy: PTLim, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Katedra Limnologii i Zakład Geografii Pojezierzy Uniwersytetu Gdańskiego

Autor ptlimadmin