Przystąpienie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Limnologicznego wiąże się z następującymi korzyściami:

  1. Obniżona opłata za udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach organizowanych przez PTLim
  2. Zniżka na opłatę publikacyjną w czasopiśmie Water (IF=2.554)
  3. Możliwość redagowania numeru specjalnego Limnological Review
  4. Promowanie dokonań naukowych członków PTLim przed media społecznościowe
  5. Możliwość uczestnictwa w projektach popularyzujących wiedzę o wodzie organizowanych przez PTLim
  6. Możliwość uczestnictwa w ekspedycjach naukowych organizowanych przez PTLim