podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2021

regularna składka członkowska wynosi 50 pln

ulgowa (studenci, emeryci) składka członkowska wynosi 25 pln

wpłaty (wraz z dopiskiem: wpisowe, Imieniem, Nazwiskiem oraz rokiem, którego wpłata dotyczy) prosimy przesyłać :

Bank Spółdzielczy w Toruniu nr 63 9511 0000 0000 0263 2000 0010