Bank Spółdzielczy w Toruniu nr 63 9511 0000 0000 0263 2000 0010
NIP: 956-211-01-35