26 stycznia, 2021 Bez kategorii Brak komentarzy

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w 2021 r. Polskie Towarzystwo Limnologiczne zawarło umowę współpracy z czasopismem Water (IF=2.554, 70 pkt. MNiSW). Członkowie PTLim otrzymają 15% zniżkę na opłatę publikacyjną, a czasopismo promować będzie działania naszego Towarzystwa, w tym wspierać organizowane konferencje. Zachęcamy do publikowania w Water swoich prac!

Członkowie zainteresowani otrzymaniem kodu członkowskiego proszeni są o kontakt e-mailowy z Sekretarzem PTLIm, dr hab. Piotr Rzymskim.

Water (ISSN 2073-4441) is a peer-reviewed open access journal on water science and technology, including the ecology and management of water resources, and is published semimonthly online by MDPI. It’s been indexed by the Science Citation Index Expanded (Web of Science) with Impact Factor of 2.544 (2019), Scopus (2019 CiteScore is 3.0) and other databases. More information at: https://www.mdpi.com/journal/water.

 

Aims and Scope

The scope of Water encompasses the following research areas:

Climate Change

Anthropogenic Impacts

Land Cover Changes

Water Management and Governance

Hydrology & Hydrogeology

Hydraulics & Hydrodynamics

Water Quality

Sediment and Contaminant Transfers

Flood and Drought Events

Water in the Critical Zone

Seawater and Coastal Zones

Wastewater Treatment and Reuse

Urban Water Management

Agriculture and Water Cycles

Water Footprint Assessment

Water in Relation to Food, Energy & Human

Water and One Health

Water, Biodiversity and Ecosystems

Water and Socio-Ecosystems

New Tracers in the Water Cycles

Remote Sensing and Integrative Modelling

New Sensors in the Water Cycles

Editorial Office

Water Editorial Office

water@mdpi.com

MDPI, St. Alban-Anlage 66

4052 Basel, Switzerland

Tel: +41 61 683 77 34

Fax: +41 61 302 89 18

www.mdpi.com

mdpi.com/journal/water

Autor przymski