23 czerwca, 2007 News Brak komentarzy

Zarząd prosi Członków PTLim o zgłaszanie znanych im publikacji na temat badań limnologicznych w celu ich popularyzacji wśród innych zainteresowanych osób.

Autor ptlimadmin