24 września, 2020 Bez kategorii Brak komentarzy

22.09.2020

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Limnologicznego,

 

W obecnym roku kończy się kadencja Zarządu PTLim, Komisji Rewizyjnej PTLim i druga kadencja prezesa. Zgodnie ze Statutem naszego Towarzystwa, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

W związku z tym zapraszamy Członków PTLim do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które rozpocznie się ON-LINE w piątek 20 listopada 2020 roku o godz. 11.00 (ewentualny drugi termin to 20.11.2020 o godz. 11.15). Nadzór techniczny nad Zebraniem zapewni nam Uniwersyteckie Centrum Informatyczne UMK (UCI UMK) w Toruniu. Zebranie odbędzie się w trybie analogicznym do posiedzeń Senatu UMK.

Odmienna forma Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego wymaga od nas, a także od UCI UMK, wykonania kilku ważnych prac przygotowawczych, w tym m.in. listy uczestników z adresami e-mail oraz kart do głosowania. Nazwiska osób, które znajdą się na kartach do głosowania muszą więc zostać wcześniej zaproponowane przez Członków PTLim. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Zebraniu i przesłanie na adres e-mail (marszel@umk.pl) następujących informacji, nie później niż do dnia 20.10.2020 roku:

  1. Imię, nazwisko, uczelnia (instytucja) lub nazwa miejscowości.
  2. Adres e-mail, najlepiej służbowy (chyba, że ktoś posiada tylko e-mail prywatny).

Na wskazany e-mail zostanie przesłany w formie „ukrytej” bezpośredni link umożliwiający dołączenie do wideokonferencji w dn. 20 listopada 2020.

Propozycje kandydatów na PREZESA (jedną) i/lub CZŁONKÓW ZARZĄDU (max. dwie) i/lub KOMISJI REWIZYJNEJ (jedną) można przesyłać nie później niż do 20.10.2020 r. na adres: marszel@umk.pl wraz z uzasadnieniem zgłaszanej kandydatury (max. 10 zdań).

Po otrzymaniu propozycji będziemy zwracać się bezpośrednio do kandydatów z zapytaniem o zgodę na kandydowanie. Sprawozdanie z powyższych prac przygotowawczych wraz z instrukcją udziału w Zebraniu ON-LINE będzie rozesłane ok. 10 listopada br. do Członków PTLim, którzy zadeklarują w nim udział.

Z serdecznymi pozdrowieniami

 

Sekretarz PTLim                                                          Prezes PTLim

dr hab. Piotr Rzymski prof. UMP                        Prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski

Autor przymski