XVI Międzynarodowa Konferencja Limnologiczna odbyła się w dniach 19-21 września 2012 roku w Łagowie Lubuskim. Organizatorzy konferencji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Limnologiczne oraz Polskie Towarzystwo Geofizyczne.

Autor ptlimadmin