X Jubileuszowa Konferencja Limnologiczna, organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Biogeografii i Paleoekologii

Autor ptlimadmin