SPIS TREŚCI / CONTENTS

 

Krzysztof BANAŚ

Tendencje zmian cech fizyko-chemicznych wody w jeziorach humusowych Pomorza .................

 

7

 

 

Katarzyna BOCIĄG

Long-term changes of habitat conditions and spatial organisation of submerged vegetation

in a softwater lake under the influence of acid organic matter .................................................

 

 

19

 

 

Roman CIEŚLIŃSKI

Ion composition characteristics of intersticial waters of Lake Jamno ........................................

 

29

 

 

Andrzej CZYLOK, Maria FAJER, Robert MACHOWSKI, Artur SZYMCZYK, Jan Maciej WAGA

Naturalny zbiornik wodny w Jeziorze (zlewnia górnej Liswarty) –

charakterystyka uwarunkowań środowiskowych .....................................................................

 

 

39

 

 

Jarosław DAWIDEK, Wojciech SOBOLEWSKI

Lubelskie jeziora spoza obszaru Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego ....................................

 

51

 

 

Halina GROBELSKA

Charakterystyka i dynamika platformy przybrzeżnej Zbiornika Pakoskiego (1975–2003) .........

 

57

 

 

Leonid ILYIN, Olga ILYINA

The lake-swamp complexes of Volyn region ...........................................................................

 

71

 

 

Andrzej JAGUŚ

Badania limnicznych procesów brzegowych w Polsce

(zarys rozwoju i aspekty poznawczo-użytkowe) .....................................................................

 

 

77

 

 

Andrzej JAGUŚ, Mariusz RZĘTAŁA

Ekologiczne aspekty przemian krajobrazu związanych z utworzeniem zbiorników zaporowych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne ..................................................................................

 

 

87

 

 

Andrzej T. JANKOWSKI, Mariusz RZĘTAŁA

Stan badań limnologicznych w regionie górnośląskim ............................................................

 

101

 

 

Bohumír JANSKÝ, Miroslav ŠOBR

Genetic classification of lakes in the Czech Republic – present geographical research .............

 

117

 

 

Katarzyna KOWALCZEWSKA-MADURA

Materia organiczna w osadach dennych Jeziora Swarzędzkiego ..............................................

 

125

 

 

Boris KURZO, Olga KRASNOBERSKAYA

Classification of peat-sapropel seposits ..................................................................................

 

133

 

 

Oksana A. MAZAEVA, Elena A. KOZYREVA, Artiom A. RYBCHENKO

The evaluation of geodynamical processes within the shore zone of Bratsk Reservoir .............

 

139

 

 

Tadeusz MOLENDA

Antropogeniczne zbiorniki wodne w Kotlinie Oświęcimskiej ..................................................

 

149

 

 

Anna NITKIEWICZ-JANKOWSKA

Walory turystyczne wybranych zbiorników wodnych we wschodniej części

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ................................................................................

 

 

157

 

 

Wojciech OLEŚ, Roksana SZLĘK

Zmiany jakości wody zbiornika Nakło-Chechło w latach 1991-2000 .......................................

 

165

 

 

Gennady I. OVCHINNIKOV, Victoria A. KHAK, Tatyana A. TASHLYKOVA

Development of the shoals of Bratsk Reservoir and their role in the abrasion of shore slopes .......

 

173

 

 

Krzysztof PARZÓCH, Artur SOBCZYK

Denudacja w małej zlewni górskiej strumienia stokowego w Karkonoszach ............................

 

181

 

 

Oimahmad RAHMONOV, Martyna A. RZĘTAŁA, Małgorzata MARAŃDA, Mariusz RZĘTAŁA

Procesy zarastania strefy litoralnej zbiornika Dzierżno Duże

i rola roślinności w procesie kształtowania jego brzegów .......................................................

 

 

185

 

 

Marek RUMAN

Zmiany liczby i powierzchni sztucznych zbiorników wodnych na terenie Gliwic

od połowy XIX wieku .............................................................................................................

 

 

193

 

 

Elżbieta SZELĄG-WASIELEWSKA

Pelagic pico-, nano- and microphytoplankton in a meromictic lake: a preliminary study .........

 

205

 

 

Agnieszka TÓRZ, Jacek KUBIAK, Arkadiusz NĘDZAREK

Charakterystyka wybranych czynników hydrochemicznych jeziora Ińsko w latach 1982-2002 .....

 

215

 

 

Olga. F. YAKUSHKO, Piotr S. LOPUKH

Regional limnology: problems, subject, purpose and tasks of a curse ....................................

 

225