POLSKIE TOWARZYSTWO LIMNOLOGICZNE
POLISH LIMNOLOGICAL SOCIETY

Start
Start (english)
Statut
Władze i kontakt
Członkowie
Konferencje
Wydawnictwa
Komunikaty
Linki


Numer konta

Pliki do pobrania:

Deklaracja
członkowska (zip)


Wskazówki dla
autorów prac
do Limnological
ReviewKonferencje

W latach 1997-2014 odbyło się osiemnaœcie Ogólnopolskich Konferencji Limnologicznych Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior z udziałem gości z innych krajów. Wygłoszono liczne referaty. Przygotowano postery i wystawy. Konferencje odbyły się w następującej kolejności:


I

Poznań, 1997 rok, organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej

II

Borucino, 1998 rok, organizator: Uniwersytet Gdański, Zakład Limnologii

III

Radzyń k/Sławy, 1999 rok, organizator: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej zdjęcie uczestników

IV

Zalesie k/Olsztyna, 2000 rok, organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Zakład Ochrony i Rekultywacji Wód zdjęcie uczestników

V

Górzno, 2001 rok, organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
zdjęcia z konferencji (1MB)

VI

Okuninka k/Włodawy, 2002 rok, organizator: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Hydrografii

VII

Jodłowy Dwór pod Św.Krzyżem, 2003 rok, organizator: Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Instytut Geografii

VIII

Sosnowiec, 2004 rok, organizator: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
zdjęcie uczestników konferencji

IX

Cieszyn, 2005 rok, organizator: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
kilka zdjęć z wyjazdów

X

Czernica k/Chojnic, 2006 rok, X Jubileuszowa Konferencja Limnologiczna, organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Biogeografii i Paleoekologii

XI

Międzyzdroje, 2007 rok, organizator: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Zakład Hydrochemii i Ochrony Wód zdjęcie

XII

Gdańsk i Wdzydze Kiszewskie, 2008 rok, organizatorzy: PTLim, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Katedra Limnologii i Zakład Geografii Pojezierzy Uniwersytetu Gdańskiego

XIII

Szelment, 2009 rok, organizator: Polskie Towarzystwo Limnologiczne i Wigierski Park Narodowy zdjęcie uczestników (fot. R.Skowron)

XIV

Stare Drawsko, 2010 rok, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Limnologiczne oraz Zakład Hydrochemii i Ochrony Wód Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Do pobrania: zdjęcia z konferencji.

XV

Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna odbyła się w Toruniu w dniach 21-23 września 2011 roku. Konferencję organizował Instytut Geografii UMK, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej oraz Polskie Towarzystwo Limnologiczne.

XVI

Konferencja Limnologiczna odbyła się w dniach 19-21 września 2012 roku w Łagowie Lubuskim. Organizatorzy konferencji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Limnologiczne oraz Polskie Towarzystwo Geofizyczne.

XVII

Konferencja Limnologiczna odbyła się w dniach 24-27 wrzeœnia 2013 r. w Mazurskim Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Zamek-Ryn". Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Limnologiczne.

XVIII

Konferencja Limnologiczna odbyła się w dniach 23-26 września 2014 roku w Moryniu. Organizatorzy konferencji: Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód (Wydział Nauk o Żywnoœci i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) oraz Polskie Towarzystwo Limnologiczne.